Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Paring dawuh :

من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر (رواه مسلم)

“Barangsiapa yang telah melaksanakan puasa Ramadhan, kemudian dia mengikutkannya dengan berpuasa selama 6 (enam) hari pada bulan Syawal, maka dia (mendapatkan pahala) sebagaimana orang yang berpuasa selama satu tahun.”